Léger

FERNAND LÉGER (1881-1955). Partindo do cubismo, Léger vese cada vez máis atraído polo mundo da máquina e o traballo, que plasma en obras como"Os discos" (1918. Coñece a súa obra: