Oscar Niemeyer

OSCAR RIBEIRO DE ALMEIDA NIEMEYER SOARES (1907-....) É un arquitecto brasileiro. Seguidor e gran promotor das ideas de Le Corbusier, é considerado un dos personaxes máis influentes da arquitectura moderna internacional. Foi pioneiro na exploración das posibilidades construtivas e plásticas do formigón armado. Coñece as súas obras máis representativas: