Se o mundo fora unha aldea de 100 persoas...


Somos case 7.000 millóns de persoas no mundo. Unha cifra que, de grande, fáisenos incomprensible; pero se a puidéramos reducir, mantendo as proporcións, a unha pequena poboación de só 100 persoas resultaría unha aldea na que:

- 61 son asiáticos, 13 americanos, 13 africanos, 12 europeos e 1 de Oceanía.
- 50 son mulleres e 50 homes.
- 47 viven nunha cidade.
- 33 son cristiáns (Católicos, Protestantes, Ortodoxos, Anglicanos y otros cristianos), 18 musulmáns, 16 non relixiosos (ateos, agnósticos...), 14 hinduístas, 6 budistas e 13 practican outras relixións.
- 14 falarían chino Mandarín, 8 hindi/Urdu, 8 español, 8 inglés, 4 ruso, 4 árabe e o resto en orde descendente: bengalí, portugués, indonesio, xaponés, alemán, francés e outras 200 linguas.
- 43 viven sen sanidade básica.
- 18 viven sen auga potable.
- 13 están famentos ou desnutridos.
- 14 non saben leer e só 7 teñen unha educación de nivel secundario.
- 42 teñen radio, 24 televisión, 14 teléfono, 7 ordenador, 7 automóbil (algunha xente tería máis dunha destas cousas) e só 3 teñen conexión a internet.
- 6 persoas teñen o 59% das riquezas da comundidade e as 33 persoas máis pobres só teñen ol 3% da riqueza da aldea.
- 18 viven con 1 euro ou menos ao día e 53 viven con 2 euros ao día.

Fonte: Internet