Constable

JOHN CONSTABLE (1776-1837). A gran figura do paisaxismo inglés, xunto con Turner. As súas propias autolimitaciones (xamais saíu de Inglaterra) impiden que este artista de gran técnica ocupe un posto similar ao do anterior na historia da pintura. Coñece as súas obras: