Ingres

JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES (1780-1867)  Ingres foi o máis destacado discípulo do neoclasicismo de David, polo que non pode considerarse un pintor renovador. Si foi, pola contra, un mestre do retrato clásico. Coñece a súa obra: