Duchamp

MARCEL DUCHAMP (1887-1968). Unha das principais figuras do dadaísmo e exemplo de artista total, Duchamp é unha das figuras máis importantes e polémicas da súa época. A súa contribución á pintura é tan só unha mínima parte da súa contribución ao mundo da arte. Coñece a súa obra: