Chagall

MARC CHAGALL (1887-1985).  Artista de soños e fantasías, Chagall foi toda a súa vida un inmigrante fascinado polas luces e cores dos lugares que visitaba. Poucos nomes da Escola de París de principios do século XX contribuíron tanto e con tal variedade a cambiar a Arte do século XX como este estranxeiro "impresionado pola luz", como el mesmo se definía. Coñece a súa obra: