Gauguin

PAUL GAUGUIN (1848-1903) Unha das figuras máis fascinantes da historia da pintura, a súa obra moveuse entre o impresionismo (que pronto abandonou) e o simbolismo, colorista e vigoroso, das súas obras na Polinesia. Hoxe en día, Matisse e o fauvismo non poden comprenderse sen a obra de Gauguin. Coñece a súa obra: