Renoir

PIERRE-AUGUSTE RENOIR (1841-1919). Outro dos grandes nomes do Impresionismo que pronto abandonou para seguir unha liña máis persoal, máis similar ao academicismo. Pintoiu mías de 4.000 cadros. Coñece a súa obra: