Reynolds

SIR JOSHUA REYNOLDS (1723-1792) . Foi un dos máis importantes e influentes pintores do neoclasicismo inglés do século XVIII, especialista en retratos e promotor do "Gran estilo" en pintura que dependía da idealización do imperfecto. Coñece a súa obra: