Arquitectura romana

ARQUITECTURA ROMANA (século VI a.C. - V d.C.). O mundo grego foi fundamental para o desenvolvemento da arte romana xunto ás achegas da cultura etrusca. Algunhas das características que definen a arquitectura romana son as seguintes:
 • É unha arquitectura monumental.
 • É unha arquitectura utilitaria.
 • Incorporación de novos materias de construción como son o cemento e o formigón.
 • Como elementos arquitectónicos vanse a utilizar o arco, a bóveda e a cúpula.
 
  Coñece as obras máis representativas da ARQUITECTURA ROMANA en: 

  1. ESPAÑA
  2. FRANCIA
  3. ITALIA
  4. EUROPA (OUTROS)
  5. ÁFRICA
  6. ASIA