Unidade 1: A Terra e a súa representación

Actividades
Animacións
Láminas
Vídeos
  • Movementos da Terra
  • Movemento rotación planetas do sistema solar
  • Por que hai estacións?
  • Coordenadas xeográficas
  • Greenwich
  • Eratóstenes. Carl Sagan. Cosmos
  • O tamaño dos países no mapa
Comenta
  • Video-comentario:
Lecturas e outros