Tema 06: Os reinos cristiáns hispánicos

Actividades
Animacións
Láminas/Mapas
 • Aarquiel
 • O Camiño de Santiago
 • Reinos cristiáns no século VIII .   Reinos cristiáns da zona pirenaica no século IX . Reinos cristiáns no século X . Reinos cristiáns nos séculos X, XI, XII e XIII . A península Ibérica no século XIII (1ª metade) . A Península no ano 1300 . Expansión dos reinos de Castela e Aragón .
Vídeos
 • A arte mudéxar.
 • Roncesvalles.
 • A Reconquista.
 • Batalla das Navas de Tolosa.
 • Arte asturiana: San Miguel de Lillo.
 • Pórtico da Gloria (Catedral de Santiago de Compostela).
 • A historia de Galicia en dez minutos.
Comenta
 • Video-comentario:
Lecturas e outros