2º ESO: Semana 3

- Libro de texto. Fai a actividade no caderno. 
 • Saber facer. Páxina 228 Faino así . Número 22 (todos os puntos)
 • Páxina 230. Número 24
 • Páxina 231 Número 30 e 31
 • Comprometidos. Páxina 231. Numero 32.
 • Formas de pensar... páxina 234. Análise e ética número 39.
- Relaciona. Fai a actividade no caderno  
 1. Natalidade                                - Interiores ou exteriores
 2. 7.000 millóns                            - Multa por ter máis fillos
 3. Esperanza de vida                     - Número de nacementos nun ano
 4. Taxa bruta de mortalidade        - Esuda a poboación
 5. Pirámide poboación                  - Poboación da Terra
 6. Emigrante                                - Crecemento da poboación lento
 7. Poboación absoluta                  - Anos que pode vivir unha persoa
 8. Densidade de poboación          - Gráfico poboación por sexo e idades
 9. Ata século XVIII                       - Exprésase en tantos por mil
 10. Demografía                             - Vai a outro lugar
 11. Tipos migracións                     - Relaciona a poboación coa superficie.
 12. Política antinatalista               - Número de habitantes dun lugar.

Deixamos espazo para poñer a nota e na páxina seguinte do caderno poñemos o título do tema seguinte: TEMA 9: AS CIDADES