1º ESO: Semana 8

Repaso. Tema 4:  O clima
1.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: Satélite artificial, capa de ozono, Everest, fenómenos metreolóxicos, troposfera, aurora boreal, estratosfera.2.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: Ctaventos, termómetro, pluviómetro, barómetro, anemómetro.
3.- Fai a ficha repetidor/a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.