2º ESO: Semana 8

Repaso. Tema 4:  A cultura e a arte na Idade Media.

1.- Identifica os números e letras da imaxe. Primeiro contesta a pregunta e despois pon o nome a cada número. Románico ou gótico? Rosetón, arcobotante, arco apuntado, bóveda de cruzaría, chapitel, tellado, contraforte, vidreira.


2.- Identifica os números e letras da imaxe. Primeiro contesta a pregunta e despois pon o nome a cada número. Románico ou gótico? Contraforte, ventá pequena, Planta de cruz latina, bóveda de canón, arco de medio punto, torre.


 

3.- Fai a ficha repetidor/a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.