1º ESO: Semana 7

Repaso. Tema 3: As augas

1.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: Nacemento, curso baixo, curso medio, curso alto, delta, meandro, fervenza, afluente.2.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: 
Xeo, glaciar, río, mar, lago, lagoa, augas subterráneas.
 
3.- Fai a ficha repetidor/a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.