2º ESO: Semana 7

Repaso. Tema 3: O desenvolvemento das cidades na Idade media

1.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: Porta, catedral, muralla, castelo, mercado.


2.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: Oficial, mestre, aprendiz, símbolo obradoiro, pozo, dormitorio, cociña, ferramentas.


3.- Fai a ficha repetidor-a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.