2º ESO: Semana 6

Repaso. Tema 2: A sociedade feudal 
1.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: campesiño, monxa, rei, cabaleiro, privilexiados, non privilexiados, alto clero, señor feudal, tecedira, gandeiro, dama, ferreiro, monxe, panadeira. Fai a actividade no caderno.

2.- Identifica o feudo. Pon o nome a cada número: aldea, manso, igrexa, ponte, reserva señorial, bosque, castelo. Fai a actividade no caderno


3.- Fai a ficha repetidor/a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.