1º ESO: Semana 6

Repaso. Tema 2: O relevo terrestre

1.- Identifica os continetes e os océanos. Fai a actividade no caderno.


2.- Identifica as formas do relevo terrestre que aparecen an imaxe. Fai a actividade no caderno.

3.- Fai a ficha repetidor/a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.