1º ESO: Semana 9

Repaso. Tema 5:  As paisaxes da Terra

1.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: 
Clima ecuatorial, tropical, desértico, mediterráneo, océanico, continental, polar e de alta montaña.
Tes que localizar onde se dá cada clima.2.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: 
Selva, sabana, deserto, prados, estepa, landa,tundra taiga.
Tes que recoñecer como se chama cada unha das paisaxes.3.- Fai a ficha repetidor/a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.