2º ESO: Semana 10

Repaso. Tema 6:  Os reinos cristiáns, hispánicos.

1.- Identifica os números cos séculos cos que corresponde cada mapa do avance do reinos cristiáns cara o sur. Pon o nome a cada número: 
Século VIII, Século IX, Século XI, Século XIII, Século XIV, Século XV.


2.- Identifica os números coa arte que se deu nos reinos cristiáns. Pon o nome a cada número: 
Arte gótica, románica, mudéxar, mozárabe, asturiana.


3.- Fai a ficha repetidor/a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.