1º ESO: Semana 10

Repaso. Tema 6:  Atlas dos continentes

1.- Identifica os números e letras da imaxe. Pon o nome a cada número ou letra: 
Río Azul, Río Nilo, Río Amazonas, Río Mississippi, Elbrús, Everest, Kilimanxaro, Aconcagua, Montañas Rochosa, Cordilleira Andes, Alpes, Siberia, Madagascar, Illas Británicas, Península Ibérica. 2.- Fai a ficha repetidor/a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.