2º ESO: Semana 11

Repaso. Tema 7:  O estudio físico de España e de Galicia

1.- Identifica os números da imaxe. Pon o nome a cada número: 
Cordilleira Cantábrica, Pireneos, Meseta Central, Sistema Central, Sistema Ibérico, río Nalón, Sistemas Béticos, río Segura, río Douro, río Guadalquivir, Río Texo, río Guadiana, río Ebro.


2.- Identifica os números da imaxe. Pon o nome a cada número: 
Río Miño, río Sil, río Eume, río Ulla, río Tambre, O Courel, Os Ancares, Serra de Queixa, Cabeza de Manzandea, Serra do Eixe, Pena Trevinca, Ría de Pontevedra, Ría de Arousa, Ría de Vigo.

3.- Fai a ficha repetidor/a. Aínda que na ficha poña "Repetidor" é para facer todo o alumnado. Non copies nin as preguntas nin os enunciados, só as respostas. Entre parénteses aparece o número de letras que ten a resposta. Preme aquí. Fai a actividade no caderno.