Galicia desde o aire

A Coruña

Betanzos

Ferrol


Lugo

Burela

Ourense

Celanova

Pontevedra

A Toxa

Arcade (Soutomaior)

Illa de Arousa

Vigo