Sabías que...? Idade Media: A época do Románico

A ÉPOCA DO ROMÁNICO
En 1348 unha terrible enfermidade asolou Europa: a peste negra que foi producida polas pulgas que transportaban as ratas, de cor negro, de aí o seu nome?# A peste negra trouxérona os mercaderes xenoveses desde Asia?# A peste negra acabou con 25 millóns de persoas en Europa e que en Francia consagraron como cimenterio o río Ródano ao que tiraban miles de víctimas?# Por órdenes médicas, o papa Clemente VI pasou o caluroso verán de 1348 sentado entre dous lumes qu se atizaban permanentemente e que aínda que el non o sabía, a calor probablemente mantivo ás pulgas a distancia e o Papa sobreviviu?# Milán sobreviviu á primeira peste negra porque o bispo ordeou emparedar as tres primeiras casas nas que afectou onde os mortos, os enfermos e os sans quedaron atrapados no seu interior?