A polo comodín...!

Consegue un "comodín" para o exame do día 9 de decembro (hai cinco por clase). Lembra que son obras de arte de estilo gótico.

                              Nome do monumento e o lugar onde se atopa.

                                 Nome da escultura e museo onde se atopa.

                                          Autor e título da pintura.