Personaxes: 103 personaxes

A historia da humanidade en 13 x 6 m. Os pintores taiwaneses Zhang An, Li Tiezi e Dai Dudu propoxéronse pintar os 103 personaxes que, segundo a súa opinión persoal, máis aportaron á historia da humanidade. Xunto aos personaxes tamén aparecen obxectos e monumentos. O cadro titúlase: Discuntindo a divina comedia con Dante.

Os autores non publicaron a relación dos personaxes pintados non cadro; pero algúns deles son bastante fáciles de identificar. Inténtalo?

Discutindo a divina comedia con Dante
.