O Antigo Exipto

Os antigos exipcios chamaban ao seu país "kemet" (terra negra), para diferencialo do deserto que o rodeaba ou "deshret" (terra vermella), que ocupa o 90 % do país. Tamén se chamaban a si mesmos "remet-en-kemet", o pobo da terra negra. A terra negra non era outra cousa que o fértil limo que o Nilo depositaba durante a inundación anual (xuño-setembro) nas terras que cubrían as súas augas.Video de: http://www.artehistoria.jcyl.es/