1º ESO: Semana 2

ACTVIDADES
Cando lle mandedes un "whatsapp" a un compañeiro-a de clase preguntádelle se está facendo as actividades de Xeografía e Historia e se a contestación é non. Seguro que sabesdes como "axudarvos" para facelas.

- Libro de texto. Claves das páxinas 175 (1 e 2), 176 (2), páxina 179 (1, 2 e 3), páxina 181 (1, 3, 4 e 5)
Outras actividades:
- Identifica e busca información sobre tres dos monumentos que aparecen nas imaxes. Fai unha ficha sobre cada un deles incluíndo os seguintes apartados:
1. Nome.
2. Localización.
3. Cronoloxía: cando foi construído.
4. Medidas: longo, ancho, alto.
5. Utilidade: templo, palacio, tumba...
6. Descrición: alomenos tres frases sobre o monumento.
Para ver as imaxes preme aquí.
- Paisaxes da historia: Tutankamón. Escoita a narración. Podes facelo en varias sesións (recomendable tres sesións). Escribe alomenos tres frases do que escoites en cada sesión. 
Nota: esta actividade tes que facela empregando o navegador "Firefox". 
Como funciona? Fai clic onde indica a frecha.

 Para comezar preme aquí.